Privacyverklaring  MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY en onze dochterwebsites.

In deze privacyverklaring legt MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY, gevestigd Utrecht, met kvk-nummer: 30184162 (“Marcel Schenk Photography”), uit welke persoonsgegevens MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Algemeen
MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY te maken hebben. MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY of wanneer u anderszins contact heeft met Marcel Schenk Photography, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Marcel Schenk Photography, legt MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY de door u opgegeven gegevens vast. MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.
Tevens informeert MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY of indien dit wettelijk verplicht is.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY naar de aard van het contact noodzakelijk is.
U kunt te allen tijde de website van MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel door middel van banners/links/buttons met deze website zijn verbonden. MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY raadt u aan de privacy policies van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt en/of op de banners klikt.

Cookies
MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.
Daarnaast maakt MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY heeft hier geen invloed op. MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Derden hebben geen toegang tot de door MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.
Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] marcelschenk.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
MARCEL SCHENK PHOTOGRAPHY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Scroll naar boven