ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

  • Opdrachtgever verleent de fotograaf toestemming om hem/haar te fotograferen in het kader van opdracht.
  • De fotograaf verklaart geen foto’s te maken tegen de wil van opdrachtgever.
  • Voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat tevens getekend moet worden door de ouders/opvoeders.
  • De betaling dient voorafgaande aan de fotoshoot volledig te zijn voldaan.
  • Op alle foto’s rust het auteurs- en het portretrecht te allen tijde bij de fotograaf.
  • Opdrachtgever heeft het recht om de foto’s naar eigen inzicht en onbeperkt te gebruiken.
  • De fotograaf is toegestaan de foto’s te gebruiken voor promotie van diens beroepsactiviteiten.
  • De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.
  • De fotograaf is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade direct of indirect voortkomend uit het gebruik of de publicatie van de foto’s.
  • De foto’s worden binnen 14 dagen digitaal aangeleverd aan opdrachtgever in jpeg-formaat.

Marcel Schenk Photography
Kamer van Koophandel no. 30184162

Scroll naar boven